Historia wersji

Szczegółówy plik nowości od wersji 5 do 10 jest dostępny w trakcie instalacji aktualizacji lub na życzenie.


11.10/11.20 PLUS (Istotna poprawka) – 30 listopada 2021
Zobacz najnowsze pliki do pobrania

Zmiany w programie obejmują m.in.:

 • Poprawka generowania faktur dla zleceń w PLN z pracownikiem posiadającym stawkę w EUR


11.10/11.20 PLUS – 15 września 2021
Pobierz wersję 11.10 Standard | Pobierz wersję 11.20 Plus

Zmiany w programie obejmują m.in.:

 • Pobieranie danych podmiotów z bazy REGON.BIR
 • Nowe rozliczenia usług: ryczałt za usługę, ryczałt za każdą czynność w ramach usługi
 • Zapamiętanie danych nabywcy i sprzedawcy osobno dla każdego dokumentu księgowego
 • Zapamiętanie stawki pracownika z momentu rejestracji czynności
 • Historia kontaktów handlowych z klientem
 • Koszty ogólne kancelarii z podziałem na zlecenia
 • Domyślna stawka zlecenia dla wszystkich nowych pracowników
 • Przenoszenie usługi pomiędzy zleceniami
 • Opis wewnętrzny czynności
 • Drukowanie wielu faktur jednocześnie
 • Obliczanie rabatu przy wystawianiu faktury
 • Edycja spraw usuniętych
 • Wybór folderu synchronizacji z Outlook
 • Zadania planowane
 • … inne zmiany na prośby naszych klientów…


10.10/10.20 PLUS – 15 września 2020
Pobierz wersję 10.10 Standard | Pobierz wersję 10.20 Plus

Zmiany w programie obejmują m.in.:

 • Możliwość ograniczenia dostępu pracownikom wyłącznie do rejestratora czynności
 • Możliwość wybierania pracowników po typie przy uprawnieniach i terminach
 • Sprawdzanie poprawności opisów czynności z użyciem słownika MS Word
 • Automatyzacja porównania wersji dokumentów za pomocą MS Word
 • Nowe prawo do usuwania dokumentów
 • Możliwość testowania poprawności wystawienia kolejnych numerów faktur
 • Sprawdzanie poprawności danych klienta już w czasie wystawiania faktury
 • Prefiltrowanie statystyk wg roku
 • Dodatkowe możliwość anonimizacji
 • Zgodność z JPK_FA(3)
 • … inne zmiany na prośby naszych klientów…


9.20.50 PLUS – 12 listopada 2019
Zobacz najnowsze dostępne wersje plików

 • Możliwość dopasowania ilości danych faktur pobieranych z serwera na każdym stanowisku
 • Lepsza kontrola danych faktur i generacji JPK_FA
 • Uzupełniony monitoring dostępu do dokumentów
 • Ulepszone wyszukiwanie dokumentów


9.10/9.20 PLUS – 15 lipca 2019
Pobierz wersję 9.10 Standard | Pobierz wersję 9.20 Plus

Zmiany w programie obejmują m.in.:

 • Jednoczesna zmiana stawek dla wszystkich umów klienta.
 • Jednoczesne wyszukiwanie i raportowanie historii WSZYSTKICH spraw klienta.
 • Klonowanie zleceń i faktur.
 • Rejestracja czynności od strony sprawy.
 • Pole 'obslużono’ termin.
 • Nowe uprawnienia do zadań i terminarza kancelarii.
 • Nowe możliwości list:
  – zmiana formatu, położenia i funkcji agregujących dla kolumn,
  – grupowanie w przeglądaniu i nowe możliwości eksportu grup.
 • JPK dla 1 faktury i aktualizacja do JPK_FA (2).
 • Wiele innych zmian na życzenie naszych klientów.

8.11/8.21 PLUS – 15 lipca 2018
Zmiany w programie obejmują m.in.:

 • Możliwość wprowadzanie informacji o podstawie przetwarzania danych zgodnie z RODO.
 • Anonimizację danych klient/podmiotu.
 • Rejestr spraw usuniętych.
 • Generowanie JPK_FA na potrzeby kontroli KAS.


8.10/8.20 PLUS – 15 marca 2018
Zmiany w programie obejmują m.in.:

 • Klonownie terminu.
 • Wsparcie dla Success Fee.
 • Szybkie czyszczenie pól w oknach wyszukiwania.
 • Możliwość zmiany daty przy edycji czynności.
 • Wiele innych zmian na życzenie naszych klientów.


7.10/7.20 PLUS – 20 listopada 2017
Zmiany w programie obejmują możliwość generowania i wystawiania NOT KSIĘGOWYCH:

 • Rejestrowanie i wyszukiwanie 'kosztów’ przeznaczonych na notę.
 • Zmiany w wystawianiu faktur – wprowadzenie pojęcia TYP DOKUMENTU KSIĘGOWEGO (Faktura, korekta, Pro-forma, nota, korekta noty
 • Możliwość ustawienia innych szablonów numeracji dla każdej kancelarii i każdego typu dokumentu.
 • Zmiany w statystykach zapewniające poprawność dotychczasowych obliczeń.

6.10/6.20 PLUS – 15 października 2016
Zmiany w programie obejmują:

 • Wyszukiwanie wspólnych terminów i możliwość przeglądanie terminarza pracowników.
 • Nowe możliwości rozliczania usług.
 • Możliwość wyboru trybu 'zdalny dostęp’ przyspieszający działanie przy połączeniach przez VPN.
 • Liczne zmiany na życzenie naszych klientów.


5.23 PLUS – 15 września 2016
Zmiany w programie obejmują:

 • Przyspieszenie działania i poprawki błędów ujawnionych u dotychczasowych klientów po przejściu na wersję 4 i 5.
 • Nowy program deinstalacyjny „uninstall.exe” obsługujący także deinstalację stanowisk zaktualizowanych z systemu Kancelaris.


Wersja 5.12 Standard/5.22 PLUS – 01 marca  2016
Zmiany w programie obejmują:

 • Dużo zmian w całym programie na życzenie naszych klientów.
 • Uaktualnienie kalkulatora odsetek do zmian prawnych.
 • Elementy współpracy programu z systemem WebKancelarIT Plus.

Wersja 5.10 Standard/5.20 PLUS – 15 kwietnia 2015

Zmiany w programie obejmują:

 • zmiana nazwy na KancelarIT
 • dodanie sumy pola długość w oknie Czynności – wyszukiwanie i Czynności – zatwierdzanie
 • poprawkę eksportu spraw do systemu webowego w sytuacji eksportu etapu, który nie miał w sobie żadnego elementu

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający nowości w systemie KancelarIT od wersji 3 do wersji 5

Do roku 2014 C.H.Beck oferowało wcześniejsze wersje pod marką Kancelaris.
Poniżej znajdą Państwo historię zmian w programie pod starą marką.
W chwili obecnej nie jest już dostępna żadna z aktualizacji systemu do wersji 4.24 włącznie.
Kolejne wersje są wydawane przez nowego Wydawcę pod nową marką.


Wersja 4.24 PLUS – 17 czerwca 2014

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.24 jest wersją uzupełniającą program w wersji 4.20 o nowe funkcje i poprawki.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.20.
 • Aktualizacja może być instalowana bezpośrednio na wersję 4.20

NAJWAŻNIESZE ZMIANY

 • Funkcja obsługi monitora czynności podczas zatwierdzania czynności,
 • Możliwość wyszukiwania spraw wg pola „opis”
 • Możliwość dopasowania wysokości wierszy podczas drukowania innym rozmiarem czcionki niż standardowy
 • Nowa wersja komponentu kancOutlook poprawnie współpracująca z Outlook 2013
 • Poprawiona baza demonstracyjna
 • Poprawki innych funkcji

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.24 w stosunku do wersji 4.20


Wersja 4.14 STANDARD – 17 czerwca 2014

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.14 jest wersją uzupełniającą program w wersji 4.10 o nowe funkcje i poprawki.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.10.
 • Aktualizacja może być instalowana bezpośrednio na wersję 4.10

NAJWAŻNIESZE ZMIANY

 • Funkcja obsługi monitora czynności podczas zatwierdzania czynności,
 • Możliwość wyszukiwania spraw wg pola „opis”
 • Możliwość dopasowania wysokości wierszy podczas drukowania innym rozmiarem czcionki niż standardowy
 • Nowa wersja komponentu kancOutlook poprawnie współpracująca z Outlook 2013
 • Poprawiona baza demonstracyjna
 • Poprawki innych funkcji

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.14 w stosunku do wersji 4.10


Wersja 4.23 PLUS – 9 stycznia 2014

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.23 jest wersją uzupełniającą program w wersji 4.20 o nowe funkcje.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.20.
 • Aktualizacja może być instalowana bezpośrednio na wersję 4.20

Wersja 4.23 wydłuża pole „Nr nadawczy” w oknie Wydarzenie na karcie „Książka korespondencji” umożliwiając wpisywanie 24 cyfrowych numerów stosowanych przez „Polską Grupę Pocztową” dostarczającą przesyłki z sądów i prokuratur.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.23 w stosunku do wersji 4.20


Wersja 4.13 STANDARD – 9 stycznia 2014

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.13 jest wersją uzupełniającą program w wersji 4.10 o nowe funkcje.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.10.
 • Aktualizacja może być instalowana bezpośrednio na wersję 4.10

Wersja 4.13 wydłuża pole „Nr nadawczy” w oknie Wydarzenie na karcie „Książka korespondencji” umożliwiając wpisywanie 24 cyfrowych numerów stosowanych przez „Polską Grupę Pocztową” dostarczającą przesyłki z sądów i prokuratur.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.13 w stosunku do wersji 4.10


Wersja 3.05 PLUS – 29 listopada 2013

 • Wersja 3.05 zawiera istotną poprawkę do wersji 3.04/3.04bis
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.
 • Wersja 3.05 jest ostatnią aktualizacją dla systemu w wersji 3.00

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.05


Wersja 4.22 PLUS – 25 listopada 2013

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.22 jest wersją uzupełniającą program w wersji 4.20 o nowe funkcje.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.20.
 • Aktualizacja może być instalowana bezpośrednio na wersję 4.20

Wersja 4.22 jest odpowiednikiem wersji 4.12, w którym jako bazę danych wykorzystano serwer MySQL, w związku z tym lista zmian w programie jest taka sama jak dla wersji 4.12.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.22 w stosunku do wersji 4.20


Wersja 4.12 STANDARD – 25 listopada 2013

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.12 jest wersją uzupełniającą program w wersji 4.10 o nowe funkcje.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.10.
 • Aktualizacja może być instalowana bezpośrednio na wersję 4.10

NAJWAŻNIESZE ZMIANY

 • System składania, opiniowania i zatwierdzania wniosków urlopowych
 • Słownik kopert i możliwość powiązania koperty z wpisem w książce korespondencji i drukowania kopert danego rodzaju raz na koniec dnia.
 • Status zatwierdzania/poprawiania czynności ułatwiający wyszukiwanie i poprawianie czynności przed ich zafakturowaniem

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.12 w stosunku do wersji 4.10


Wersja 4.21 PLUS – 01 października 2013

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.21 zawiera istotne poprawki do wersji 4.20.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.20.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.21 w stosunku do wersji 4.20


Wersja 4.11 STANDARD – 01 października 2013

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.11 zawiera istotne poprawki do wersji 4.10.
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 4.10.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.11 w stosunku do wersji 4.10


Wersja 4.20 PLUS – 12 sierpnia 2013

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.20 jest kolejną wersją podstawową systemu dostępną na płytach CD
 • Instalacja aktualizacji może się odbywać w systemie z zainstalowaną wersją 3.40 lub wyższą

Wersja 4.20 jest odpowiednikiem wersji 4.10, w którym jako bazę danych wykorzystano serwer MySQL, w związku z tym lista zmian w programie jest taka sama jak dla wersji 4.10.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.20 w stosunku do wersji 3.44


Wersja 4.10 STANDARD – 8 lipca 2013

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 4.10 jest kolejną wersją podstawową systemu dostępną na płytach CD
 • Instalacja aktualizacji może się odbywać w systemie z zainstalowaną wersją 3.30 lub wyższą

NAJWAŻNIESZE ZMIANY

 • Możliwość wieloetapowego zatwierdzania czynności przed wystawieniem faktury.
 • Nowe uprawnienia pracowników, ograniczające im dostęp do danych i funkcji.
 • Wystawianie faktur przez wiele Kancelarii.
 • Typy pracowników i dziedziczenie uprawnień umożliwiające automatyczne nadawanie uprawnień wielu osobom.

INNE ZMIANY

 • Możliwość oznaczenia pracownika jako 'nieaktywnego’.
 • Wyszukiwanie według kontaktów (telefonów, email) z kartoteki klientów, podmiotów, organów.
 • Nowe możliwości list: sortowanie po kilku kolumnach, automatyczne dopasowywanie wysokości wierszy, wyszukiwanie.
 • Możliwość grupowania stron spraw.
 • Drukowanie kopert z książki korespondencji.
 • Kontrola dat rejestrowanych czynności.
 • Możliwość powiązania czynności z fakturą, ale bez fakturowania.
 • Nowe kolumny w liście faktur: kwota netto, VAT, brutto,data sprzedaży.
 • Możliwość określenia specyficznych ustawień dla każdej faktury: rodzaju wydruku, nagłówek (faktura/faktura VAT/rachunek), prefix NIP sprzedawcy, tekst 'data sprzedaży’
 • Ogłoszenia do wszystkich pracowników
 • Szybkie potwierdzanie/odrzucanie komunikatu.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 4.10 w stosunku do wersji 3.34


Wersja 3.48 PLUS – 30 czerwca 2013

 • Wersja 3.48 zawiera istotną poprawkę do wersji 3.47
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.48


Wersja 3.38 STANDARD – 30 czerwca 2013

 • Wersja 3.38 zawiera istotną poprawkę do wersji 3.37
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.38


Wersja 3.47 PLUS – 18 czerwca 2013

 • Wersja 3.47 zawiera poprawki błędów wykrytych w czasie prac na wersją 4 systemu Kancelaris
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 3.43/3.44/3.45/3.46

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.47


Wersja 3.37 STANDARD – 18 czerwca 2013

 • Wersja 3.37 zawiera poprawki błędów wykrytych w czasie prac na wersją 4 systemu Kancelaris
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet dla użytkowników wersji 3.33/3.34/3.35/3.36

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.37


Wersja 3.44 PLUS – 26 kwietnia 2011

INFORMACJE

 • Wersja 3.44 jest bezpłatną aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.43 PLUS
 • Wersja nie będzie dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet, ponieważ dotyczy tylko nielicznych klientów.
 • Wersja zawiera pełną obsługę urządzeń fiskalnych Posnet (protokół thermal) oraz Elzab (Omega, Mera)

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.44


Wersja 3.34 – 20 kwietnia 2011

INFORMACJE

 • Wersja 3.34 jest bezpłatną aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.33
 • Wersja nie będzie dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet, ponieważ dotyczy tylko nielicznych klientów.
 • Wersja zawiera pełną obsługę urządzeń fiskalnych Posnet (protokół thermal) oraz Elzab (Omega, Mera)

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.34


Wersje 3.32/3.42, a wersje 3.33/3.43 – którą wybrać ?

Zobacz dział: Dla Użytkowników -> Pytania i odpowiedzi


Wersja 3.43 PLUS – 31 grudnia 2010

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.43 jest zbiorczą aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.40, 3.41, 3.42
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

Wersja 3.43 jest odpowiednikiem wersji 3.33, w którym jako bazę danych wykorzystano serwer MySQL, w związku z tym lista zmian w programie jest taka sama jak dla wersji 3.33.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.43


Wersja 3.33 – 31 grudnia 2010


INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.33 jest zbiorczą aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.30, 3.31, 3.32
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

ZMIANY

 • Dodanie do bazy danych stawki 8%
 • Zmiana wydruków faktur na zawierające jedynie 8% i 23%
 • Dodanie domyślnie używanego we wcześniejszej wersji wydruku faktury jako „VAT 2010”.
 • Uznanie stawki 23% za domyślną stawkę we wszystkich miejscach programu w zamian za stawkę 22%
 • Poprawa działania programu w oknie „Wyszukiwanie czynności” po wybraniu funkcji „Przenoszenie do innych usług.”

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.33


Wersja 3.04 BIS – 27 grudnia 2010


INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.04 BIS jest bezpłatną uzupełniającą aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.04
 • Nie jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet, ponieważ nie zmienia wersji programu kancelaris.exe
 • Program należy pobrać z WWW, zapisać do folderu instalacyjnego na dowolnym stanowisku i jednokrotnie uruchomić.
 • Po uruchomieniu wersja wprowadza do bazy programu stawki vat 8% i 23% oraz udostępnia jeden format wydruków faktur z tymi stawkami jako „VAT 2011′.
 • W ramach wersji 3.04 bis w programie Kancelaris nie są dokonywane żadne modyfikacje. Domyślna stawka VAT to nadal 22%.
 • Zmiana domyślnej stawki VAT oraz modyfikacja pozostałych wydruków faktur jest dostępna w ramach wersji 3.4x


INFORMACJE O ZMIANIE WERSJI DO WERSJI NAJNOWSZEJ

 • W chwili publikacji tej informacji na zakup wersji 3.4x obowiązuje promocyjna cena dla klientów wcześniejszych wersji programu.
 • Krótka lista zmian pomiędzy wersjami 3.00 (3.04) a 3.40 (3.42) znajduje się tutaj: Pobierz listę zmian
 • Szczegółową listę zmian znajdą Państwo poniżej w ramach opisów wersji 3.04, 3.40, 3.41, 3.42
 • Osoby zainteresowane wersją 3.4x prosimy o kontakt z działem handlowym

Wersja 3.42 PLUS – 3 listopada 2010


INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.42 jest aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.41
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.
 • Wersja 3.42 jest odpowiednikiem wersji 3.32, w którym jako bazę danych wykorzystano serwer MySQL, w związku z tym lista zmian w programie jest taka sama jak dla wersji 3.32.

Skorzystanie z aktualizacji 3.42 zalecane jest tym kancelariom, które początku stycznia roku 2011 będą wystawiały faktury ze stawką 23% i nie są w stanie zapewnić sobie wdrożenia wersji 3.43 przed pierwszym wystawieniem faktury. W takim wypadku należy wdrożyć wersję 3.42, która będzie wystawiała poprawne faktury zarówno ze stawką 22%, jak i 23% na przełomie roku.
Kancelarie, które wystawią pierwsze faktury ze stawką 23% w późniejszym terminie i są w stanie zapewnić sobie wcześniejsze wdrożenie wersji 3.43 mogą zaczekać na kolejną wersję do stycznia 2011.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.42 w stosunku do wersji 3.41


Wersja 3.32 STANDARD – 27 października 2010

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.32 jest aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.31
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

Skorzystanie z aktualizacji 3.32 zalecane jest tym kancelariom, które początku stycznia roku 2011 będą wystawiały faktury ze stawką 23% i nie są w stanie zapewnić sobie wdrożenia wersji 3.33 przed pierwszym wystawieniem faktury. W takim wypadku należy wdrożyć wersję 3.32, która będzie wystawiała poprawne faktury zarówno ze stawką 22%, jak i 23% na przełomie roku.
Kancelarie, które wystawią pierwsze faktury ze stawką 23% w późniejszym terminie i są w stanie zapewnić sobie wcześniejsze wdrożenie wersji 3.33 mogą zaczekać na kolejną wersję do stycznia 2011.

ZMIANY

 • Dodano kolumnę prowadzący klienta do listy klientów.
 • Automatycznie wprowadzono do bazy stawkę VAT 23% i dostosowano wydruki faktur.
 • Zmieniono okno wyszukiwanie dokumentów dostosowując je do różnych rozdzielczości ekranu.
 • Dodano kontrolę loginu i hasła klienta uwzględniającą wymagania XML przy eksporcie WWW.
 • Poprawiono eksport na WWW uwzględniając możliwość wprowadzania znaków specjalnych HTML ( „, <, >, ’) w nazwach i opisach poszczególnych elementów.
 • Zmieniono eksport do Excela pozwalając otworzyć skoroszyt bez zapisu bezpośrednio po eksporcie.
 • Zmieniono dodatek KancOutlook.
 • Poprawiono stabilność działania asystenta w trakcie jego włączania i wyłączania.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.32 w stosunku do wersji 3.31


Wersja 3.41 PLUS – 25 lipca 2010


INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.41 jest aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.40
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.31/3.41


Wersja 3.31 STANDARD – 15 lipca 2010

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.31 jest aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.30
 • Wersja jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

OGÓLNE

 • Nowe opcje Kancelarii i użytkowników.

KLIENCI I KARTOTEKI

 • Nowe pola: login i hasło klienta wykrzystywane w aplikacji WebKancelaris

SPRAWY

 • Możliwość eksportu stanu spraw na serwer WWW
 • Dodatkowa kolumna typ w liście spraw
 • Wydruk z książki korespondencji dla poczty poleconej i poleconej z.p.o

DOKUMENTY

 • Zmiany w oknie rejestracji dokumentu
 • wyszukiwanie wg nazwy pliku zapisanej w bazie danych

TERMINY

 • Możliwość badania zajętości osób przydzielanych do terminu

ZLECENIA I FAKTURY

 • Nowy wydruk faktury faktury „na papier firmowy
 • Nowe załączniki do faktur „tylko godziny”

CZYNNOŚCI

 • Ulepszone okno dodawania opisów czynności
 • Przenoszenie wszystkich czynności z danego dnia do innego dnia

BIBLIOTEKA

 • Nowe kolumy: Wydawca, rok wydania, numer wydania w liście pozycji

OFFICE

 • Poprawiony szablon do MS Word 2003 i 2007
 • Poprawiona obsługa MS Outlook

INNE

 • Możliwość powiązania rozszerzeń plików z Kancelarisem i rejestrowania dokumentów z okna Eksploratora Windows

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.31/341


Wersja 3.40 PLUS – 1 września 2009

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.40 jest aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.00/3.04
 • Wersja nie jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.
 • Wersja 3.40 jest odpowiednikiem wersji 3.30 dla użytkowników wersji PLUS, w której jako bazę danych wykorzystano bazę MySQL.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.40 w stosunku do wersji 3.00


Wersja 3.30 STANDARD – 1 czerwca 2009

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.30 jest aktualizacją przeznaczoną dla użytkowników wersji 3.10/3.14
 • Wersja nie jest dostępna w ramach automatycznej aktualizacji przez Internet.

OGÓLNE

 • Zmiana kolejności sortowania danych w oknach klienci, faktury, zlecenia, sprawy.

KANCELARIA

 • Opcje Kancelarii dostępne tylko dla administratorów.
 • Nowe Opcje Kancelarii: możliwość wyłączenia automatycznej archiwizacji, blokada edycji historii zadania.

KLIENCI I KARTOTEKI

 • Nowe pole Data założenia akt klienta.
 • Ukrywanie nieaktualnych klientów w oknach wyszukiwania.
 • Możliwość odebrania w szybkim kreatorze prawa do przeglądania danych zlecenia.

ZLECENIA I FAKTURY

 • Możliwość ustalenia w zleceniu kwoty maksymalnej za czynności.
 • Możliwość przydzielenia pracownika ze stawką w walucie obcej do zlecenia nominowanego w PLN.
 • Domyślna „nazwa pozycji” i „uwagi do faktury” dla każdego zlecenia.
 • Możliwość generowania nazwy pozycji i uwag na fakturze w oparciu o daty czynności i parametry zlecenia.
 • Ukrywanie zamkniętych zleceń w oknach wybierania zlecenia.
 • Przyciski do łatwego ustawiania okresu czynności na fakturze.
 • Możliwość wystawienia faktury z czynności pracowników rozliczanych w różnych walutach.
 • Obsługa daty kursu waluty.

SPRAWY I DOKUMENTY

 • Tworzenie wiadomości e-mail na podstawie kontaktów Kancelarisa i dokumentów spraw.
 • Możliwość jednoczesnej rejestracja wielu dokumentów sprawy.
 • Wysyłanie kilku wersji dokumentów pocztą elektroniczną.
 • Nowa karta [Historia sprawy] wyświetlająca łącznie: dokuementy, wydarzenia, zadania i terminy.
 • Nowa karta [Czynności] wyświetlająca czynności zarejestrowane dla sprawy.

MOJE BIURKO

 • Synchronizacja terminów Kancelarisa z Microsoft Outlook.
 • Nowe pole do wpisywania miejsca terminu.
 • Możliwość blokowania edycji historii zadania.
 • Możliwość tworzenia zadania z opcją do wiadomości innych osób.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.30 w stosunku do wersji 3.10


Wersja 3.14 STANDARD – 15 listopada 2008

 • Wersja 3.14 jest odpowiednikiem wersji 3.04, dla użytkowników wersji standard, w której jako bazę danych wykorzystano bazę w formacie Access.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.14 w stosunku do wersji 3.10


Wersja 3.04 PLUS – 25 października 2008

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Wersja 3.04 zawiera nowe funkcje.
 • Wersja 3.04 jest także zbiorczym SP zastępującym wersje 3.01, 3.02, 3.03.
 • Wersję 3.04 można instalować bezpośrednio na wersję 3.00 i następne.

ZLECENIA I FAKTURY

 • Okno Wyszukiwanie zleceń ułatwiające wystawianie comiesięcznych faktur.
 • Wydruk dwujęzycznej (pol-ang., pol-niem.) faktury w walucie PLN.
 • Wydruk obcojęzycznej faktury w walucie zlecenia.
 • Możliwość wprowadzenia opisu przyczyny korekty faktury.

DOKUMENTY

 • Tworzenie nowej wersji dokumentu na bazie kopii poprzedniej.
 • Wysyłanie kilku wersji dokumentów pocztą elektroniczną.
 • Możliwość porównywania dokumentów zewnętrznymi narzędziami.
 • Szybka informacja o dacie rejestracji ostatniej wersji.

KANCELARIA I PRACOWNICY

 • Usuwanie „zbędnych danych” pracowików.
 • Możliwość wprowadzenia nazwy Kancelarii w dwóch liniach.

CZYNNOŚCI

 • Szybka rejestracja na podstawie kodów usług.
 • Przenoszenie czynności między usługami.

KOMUNIKATY

 • Możliwość wysyłania komunikatów do wielu osób
 • Usuwanie wielu komunikatów.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI

 • Możliwość kopiowania danych z list do schowka i wklejania do innych aplikacji.
 • Łatwe przenoszenie danych adresowych do innych aplikacji z okna Koresp.Seryjna.

INNE

 • Nowe zaawansowane opcje filtra.
 • Wydłużenie pól adresowych do 100 znaków
 • Poprawki związane z działaniem wersji demonstracyjnej
 • Poprawki związane z Zestawieniami własnymi i Wzorami korespondencji

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.04 w stosunku do wersji 3.00 (1MB)


Wersja 3.03 PLUS – 5 marca 2008 – Service Pack do wersji 3.02

 • Zmiana biblioteki msjet dla systemu Windows Vista.
 • Poprawka wystawiania faktury korygującej dla własnych pozycji typu „U”
 • Drobne zmiany na życzenie klientów.

Wersja 3.11 STANDARD – 23 marca 2007 – Service Pack do wersji 3.10

Poprawka modyfikowania czynności podczas wystawiania faktur.


Wersja 3.02 PLUS – 23 marca 2007 – Service Pack do wersji 3.01

Poprawka modyfikowania czynności podczas wystawiania faktur.


Wersja 3.10 STANDARD – 23 luty 2007

Wersja 3.10 jest odpowiednikiem wersji 3.01, w której jako bazę danych wykorzystano bazę Access.
Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający opis nowości wersji 3.10 w stosunku do wersji 2.70 (955KB)


Wersja 3.01 PLUS – 23 luty 2007 – Zmiany do wersji 3.00

 • Adresy – w oknach Klient, Kancelaria, Podmiot i Organy obsługa na karcie adresy jest podobna do pozostałych części systemu.
 • Etapy sprawy – w oknie Sprawy zmieniona obsługa na karcie Etapy/Instancje jest podobna do pozostałych części systemu. Dodawanie i edycja etapu odbywa się przez dodatkowe okno.
 • Eksportowanie danych
  – dla list zawierających podsumowania, można wyeksportować listę łącznie z sumami całkowitymi.
  – dla list pogrupowanych możliwość wyeksportowania jedynie nagłówków grup wraz ich podsumowaniami.
 • Filtrowanie – możliwość filtrowania list dla wartości „(Puste)” i (Niepuste), w danym wierszu
 • Zestawienia własne – w oknie zestawienia istnieje możliwość przygotowywani niestandardowych zestawień na podstawie własnych zapytań do serwera MySQL (Dotyczy tylko wersji PLUS).

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający pełny opis nowości w wersji 3.01 (106KB)


Wersja 3.00 PLUS – dla dotychczasowych użytkowników – 31 styczeń 2007 Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający pełny opis nowości w wersji 3.00 (0.9 MB)


Wersja 3.00 PLUS – dla nowych użytkowników – 24 listopada 2006

 • Nowy interfejs graficzny ułatwiający pracę (menu Widok, zakładki nawigacyjne, możliwość tworzenia własnego paska Start)
 • Asystent programu zawierający odsyłacze do najbardziej potrzebnych w danym oknie funkcji
 • Ujednolicone wyszukiwanie: spraw, dokumentów, czynności
 • Nowe okno Bieżące akta ze skrótami do elementów programu, z którymi aktualnie pracuje użytkownik
 • Możliwość wyszukiwania w kartotekach: klientów, podmiotów, organów
 • Nowe okno Przypomnienia

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający pełny opis nowości w wersji 3.00 (0.9 MB)


Wersja 2.71 – sierpień 2006 – Service Pack do wersji 2.70

 • Ujednolicenie rejestrowania czynności (wybór klienta, pokazywane opisy) w oknie „Rejestracja czynności” i dodatkowym programie do rejestrowania.

Wersja 2.70 – lipiec 2006

NOWOŚCI

 • Korespondencja seryjna
 • Lepsze wyszukiwanie spraw
 • Możliwość wyszukiwania pełnotekstowego
 • Raporty ze spraw, w tym możliwość stworzenia własnego zestawienia ze spraw.
 • Nowy sposób rozliczeń: zmiana stawki po określonej ilości godzin.
 • Możliwość automatycznego kopiowania archiwum do wskazanego folderu.
 • Nowy wydruk z książki korespondencji.
 • Menu nawigacyjne.
 • Nowe statystyki.

Pobierz/Otwórz plik .pdf zawierający pełny opis nowości w wersji 2.70 (0.6 MB)


Wersja 2.60 Plus – kwiecień 2006

 • Wersja 2.60 jest odpowiednikiem wersji 2.54, w którym jako bazę danych wykorzystano serwer MySQL.

Wersja 2.54 STANDARD – 31.01.2006 – Service Pack do wersji 2.50/2.52


Wersja 2.52 STANDARD – 28.09.2005 – Service Pack do wersji 2.50

 • Poprawka w liście spraw (Opcja Sprawy – Wyszukiwanie)
 • Poprawki w rejestrowaniu czynności

Wersja 2.50 STANDARD – sierpień 2005


Wersja 2.42 PLUS – marzec 2005

 • poprawki do wersji 2.40

Wersja 2.33 – luty 2005

SZYBKI KREATOR

 • możliwość wyboru klienta, czyli możliwość tworzenia nowych zleceń-spraw dla starych klientów
 • możliwość ustawienia uprawnień dla wszystkich pracowników

INNE

 • Dodano sumowanie na wydrukach
 • Dodano sumowanie przedmiotów sporów na liście spraw klienta/podmiotu

POPRAWKI

 • Związane z przypomnieniami
 • Sumowania w pogrupowanych listach
 • Błąd przy wpłacie zaliczki, ktora ma komentarz
 • Zadanie (edycja) – zmiana ustawienia daty lub godziny powodowała błąd: „ta akcja zostala anulowana przez skojarzony obiekt”

Wersja 2.40 PLUS – grudzień 2004

Wersja 2.40 jest odpowiednikiem wersji 2.30, w którym jako bazę danych wykorzystano serwer MySQL.


Wersja 2.30 – wrzesień 2004

AKTUALIZACJE

 • mechanizm automatycznego sprawdzania istnienia poprawek i aktualizacji w sieci internetowej, ściągania ich i instalowania. Dla każdego pracownika można wybrać jedną z opcji: – nie sprawdzaj, – sprawdzaj i informuj, ale nie instaluj, – sprawdzaj i automatycznie instaluj;

CZAS PRACY

 • automatyczne podsumowanie dla wybranego okresu,

PRZEGLĄDANIE CZYNNOŚCI

 • alfabetyczne sortowanie listy klientów w module „Przeglądanie czynności”
 • blokowanie dostępu do czynności użytkownikom, którzy nie mają praw do rejestracji za inne osoby
 • możliwość sortowania wg czynności niezafakturowanych
 • dodano przycisk exportu danych do EXCELA

REJESTROWANIE CZYNNOŚCI

 • kody zamkniętych usług nie są widoczne,
 • poprawka z wybieraniem się usługi, po edycji czynności w innej usłudze tego samego zlecenia,
 • przy wyborze kodu w rejestratorze czynności dopisanie nazwy klienta, ewent. sprawy obok cyfry kodu – ułatwi wyszukiwanie przy większej ilości wprowadzonych kodów,
 • podczas rejestrowania czynności w liście usług w nawiasach po nazwie usługi pojawia się jej kod,
 • podpowiadają się koszty ze słownika razem z cenami,
 • możliwość zmiany domyślnej orientacji strony w liście czynności przy wydruku na pionową
 • zmiana wyglądu zestawień wg czynności pracownika,
 • poprawiono nagłówek i aktualizowanie się wpisów w oknie „Dni pracy”,
 • zmiany w eksporcie list do Excel’a – dodano zawijanie tekstu, kolory dla grupowania, podpowiedzi przy wyborze pliku,

FAKTURA

 • dodano słowo: Sprzedawca i „data wystawienia” zamiast „data”
 • data wystawienia faktury ma teraz format systemowy a nie „rrrr-mm-dd”
 • opis pozycji ma 255 znaków,
 • dodano w trybie filtrowania Kalendarz przy polu Data,

KREATOR

 • formy płatności podpowiadają się ze słownika,
 • na fakturze można zamieścić standardowy tekst dla klienta,
 • podczas wyboru typu płatności, jeśli jest 1-no konto to jest ono wybierane,
 • wstawianie dowolnych pozycji do faktury także na podstawie słownika kosztów,
 • przy wyborze czynności nie pokazujemy teraz od razy wszystkich, dlatego, że czasem się to długo wybierało (w dodatku się odświeżało przy chodzeniu tam i z powrotem). Teraz żeby się te czynności pojawiały trzeba kliknąć „Wszystkie” albo zaznaczyć daty i wybrać [Wybierz],
 • możliwość wygenerowania faktury korygującej na podstawie pozycji w fakturze oryginalnej i zmniejszeniu (zwiększeniu) jej wartości,
 • przy wprowadzaniu wpłaty do faktury i pobieraniu jej z zaliczki nie usuwamy komentarza, a tylko dodajemy z przodu: „rozliczona …. „,
 • przycisk do podpowiadania daty w trybie filtrowania,
 • w opcjach kancelarii dodaliśmy „domyślny pracownik na fakturze”, a w danych klienta „Domyślny podpis na fakt.”. Oba pola modyfikowalne w trakcie tworzenia faktury,
 • zestawienie dotyczące faktur uwzględniające: kwotę brutto, kwotę zapłaconą, ile pozostało do zapłaty itp.,
 • zestawienie faktur, które klienci powinni zapłacić wraz z listą wpłat,

POZYCJE NAZWY

 • Słownik ten zawiera teraz kwoty i pozwala na dodawanie na ich bazie pozycji do faktur, a także wybranie kosztu z podpowiedzi podczas dodawania czynności,

KLIENCI

 • możliwość wprowadzenia europejskiego numeru NIP,
 • na liście klientów są teraz „nazwisko + imię”
 • dodano pole „data oświadczenia”, którego wartość można wybrać na fakturach, na fakturach

KOMUNIKATY

 • po naciśnięciu „przejdź do elementu”, jeśli komunikat nie ma żadnego powiązania jest dodatkowa informacja,
 • podczas przydzielania do zlecenia (w kreatorze i w zleceniu) do komunikatu „o przydzieleniu” dołączono listę wszystkich zdefiniowanych usług wraz z kodami,
 • dodano szybkiego kreatora składającego się z 1 okna, w którym można założyć wszystkie dane potrzebne do rejestracji czynności – KLIENTA (z adresem i kontaktem), SPRAWĘ, ZLECENIE i USŁUGĘ. Osoba zakładająca jest automatycznie upoważniana w tworzonej sprawie i zleceniu,

KSIĄŻKA KORESPONDENCJI

 • na wydruku dla poczty dodano domyślny parametr ustawiający „lp” na „1”,
 • poprawka do wyboru stron przy zmianie typu przesyłki,

LISTY

 • dodano do menu podręcznego opcję „Dopasuj szerokości kolumn”
 • klawisz F2 – rozpoczyna edycję listy, także stojąc na danej komórce po F2 możemy ją zacząć zmieniać,
 • lepsza obsługa błędów podczas wprowadzania danych,

WYDRUKI

 • opcja „Dopasuj szerokości kolumn” jeśli korzystamy z innej wielkości czcionek na wydrukach,
 • przycisk „Drukuj” nie zamyka formatki, dzięki czemu można sprawdzić jak się wydrukowało i np. zmienić czcionkę, dopasować ponownie i powtórzyć drukowanie,
 • możliwość wyboru drukarki bezpośrednio przed wydrukiem,

OSOBY

 • zmiana w określeniu adresu siedziby na „siedziby/zamieszkania”

PRACOWNICY

 • dodano opcję „Czy wybrany pracownik może uruchomić aktualizację przez internet”,
 • w raporcie z pracowników nie ma już Kas Chorych tylko Oddziały NFZ,

OPCJE KANCELARII

 • mozliwość ustawienia domyślnych ustawień czcionki do wydruków (krój, rozmiar, kolor czcionki),
 • szersze pole z nazwą wydruku i nowe czytelniejsze nazwy zestawień czynności,

RAPORTY

 • Rejestracja nowego dokumentu klient, sprawa, etap – posortowane alfabetycznie

REJESTRATOR

 • [+] uruchamiający szybkiego kreatora,
 • poprawnienie błędu przy obliczaniu czasu pracy z czynnośći w przypadku braku czynnośći,
 • podczas wybierania klienta lista sortowana alfabetycznie pokazują się już kody tylko otwartych usług,
 • poprawka z wybieraniem się usługi, po edycji czynności w innej usłudze tego samego zlecenia,
 • poprawka do obliczania długości czynności przy użyciu stopera i bez wybrania usługi,
 • w przypadku wyświetlania kodu w rejestratorze czynności dopisanie nazwy klienta, ewent. sprawy obok cyfry kodu – ułatwiające wyszukiwanie przy większej ilości wprowadzonych kodów

SLOWNIKI

 • Dodano słownik: „Faktury – nazwy pozycji”, przydatne podczas wystawiania faktur,
 • Do słownika „Koszty nazwy” i „Usługi – nazwy” dodano kwoty,
 • Wyszukiwanie dokumentów typy dokumentów – posortowano,

ZLECENIE

 • przy dodaniu usługi bez nazwy dodatkowe, róźne komunikaty o nie wpisaniu nazwy,
 • zmiana domyślnego sposóbu zaokrąglania na matematyczny,
 • forma płatności są teraz podpowiadane ze słownika,
 • kolumna klient w liście zleceń rozszerzona o imię,
 • lista faktur na zakładce zlecenia, kolumna „wpłata” jest w formacie 0,00
 • podczas tworzenia nowego zlecenia automatycznie wybierane sa: przelew, konto, numer (jeśli określono szablon)

Wersja 2.21 (Service Pack do 2.20)- marzec 2004

 • poprawki błędów

Wersja 2.20 – grudzień 2003

 • komunikaty – od-do, zostałeś przydzielony do sprawy itp.,
 • długi opis czynności + zawijanie wierszy w tabelach
 • zasoby i terminarz zasobów (np. zajętość sali konferencyjnej itp.)
  podpowiadanie numerów zleceń, spraw i faktur wg szablonu
 • możliwość zamykania zleceń i usług, po to, aby już nie „zaśmiecały” podpowiedzi przy rejestracji czynności
 • nowe zakładki SPRAWY w oknach: klient, podmiot i pracownik

Wersja 2.10 – październik 2003

 • Książka korespondencji
 • Kreator spraw i zleceń
 • Okno podmioty/osoby
 • Możliwość łączenia pracowników w grupy/zespoły
 • Okno ’Dni pracy’
 • Automatyczna aktualizacja w ramach sieci lokalnej
 • Mnóstwo mniejszych zmian w programie
 • Wbudowane w EXE hotFixy w oknie Administracja-Poprawki

Wersja 2.02 (Service Pack do wersji 2.00) – kwiecień 2003


Wersja podstawowa 2.0 – styczeń 2003