Do pobrania – narzędzia

KancTool
Program narzędziowy wykorzystywany przy czynnościach administracyjnych.
Użycie może wymagać jednorazowego klucza podawanego przez Wydawnictwo.
[ Pobierz KancTool ]
[pobierz dla wersji systemu <5]


DBCConnect
Program wykorzystywany przy:
– przenoszeniu bazy MySQL na inny serwer,
– po zmianie adresu IP komputera, na którym jest serwer (jeśli łączenie jest po IP),
– po zmianie nazwy komputera, na którym jest serwer (jeśli łączenie jest po nazwie).
[pobierz]


MySQL

  • MySQL Control Center – Program do zarządzania bazą danych MySQL w wersji 4 [pobierz]
  • Driver ODBC do MySQL w wersji 3.51.12 [pobierz]