KancelarIT – zgodny z Kancelaris

System KancelarIT jest programem, który kompleksowo obsługuje pracę kancelarii prawniczej.

  • Dostęp do danych (adresów telefonów) klientów i innych instytucji,
  • Uporządkowanie prowadzonych spraw,
  • Szybki dostęp do historii spraw,
  • Automatyczne rozliczanie się z klientami na podstawie wprowadzonych czynności,
  • Wystawianie faktur,
  • Współdzielenie dokumentów w postaci elektronicznej,
  • Analizy finansowe – efektywność kancelarii, ocena pracowników,
  • Ułatwienia związane z pracą grupową – terminy, zadania, komunikaty,
  • Uporządkowanie zbiorów bibliotecznych,