Opis funkcji systemu

Łatwa obsługa, bezpieczeństwo i dopasowanie do potrzeb użytkownika

 • Nowości!
  Automatyczne aktualizacje przez Internet.
 • Łatwa administracja!
  Automatyczna aktualizacja nowych wersji w sieci lokalnej.
 • Bezpieczeństwo!
  W wersji standard codzienna automatyczna archiwizacja bazy danych.
 • Uprawnienia!
  Możliwość ograniczania dostępu do danych pracownikom.
 • Opcja 'Proste uprawnienia’!
  Dzięki której w małej kancelarii nie jest wymagane ustawianie szczegółowych uprawnień pracowników.
 • Personalizacja!
  Dostosowywanie wyglądu przez użytkownika do własnych potrzeb.

Kancelaria – Dane kancelarii, pracowników i zespołów

 • Kancelaria!
  Dane kancelarii, możliwość ustalenia kilku adresów i kont bankowych.
 • Pracownicy!
  Dane pracowników, możliwość nadawania uprawnień do przeglądania i edytowania danych zawartych w programie dla poszczególnych pracowników, praca grupowa.
 • Zespoły!
  Możliwość łączenia pracowników w zespoły.
 • Zasoby!
  Definiowanie zasobów kancelarii (samochody, sala, rzutnik) i ustalanie terminarza ich zajętości.

Kartoteka – Klienci, Organy, Strony w sprawach

 • Asystent!
  Dodatkowe okno, które podpowiada w każdym miejscu programu najważniejsze funkcje.
 • Klienci!
  Dane klientów (także archiwalne), wiele kontaktów do klienta, automatyczne numerowanie.
 • Organy!
  Własna baza teleadresowa organów (istotne informacje o organach, sądach, etc.).
 • Podmioty!
  Informacje o przeciwnikach procesowych i innych osobach związanych z prowadzonymi sprawami.
 • Korespondencja seryjna!
  Możliwość adresowania kopert i własnych listów seryjnych w oparciu o adresy klientów organów i podmiotów.

Sprawy – Akta spraw, repertorium, dokumenty

 • Sprawy!
  Szczegółowe informacje na temat danej sprawy. Możliwość prowadzenia sprawy dla kilku klientów.
 • Etapy/Instancje!
  Podział sprawy na etapy/instancje.
 • Repertorium – historia sprawy!
  Wydarzenia, Terminy, Zadania i Dokumenty. Możliwość generowania historii dla klienta.
 • Książka korespondencji!
  Jednoczesny wpis do książki i repertorium sprawy.
 • Raporty ze spraw!

Rozliczenia z klientami, faktury i czas pracy

 • Zlecenia!
  Informacje o umowie z klientem (zleceniu): stała obsługa, zadanie, projekt (proces).
 • Wiele rodzajów rozliczeń!
  Wg godzin pracy, z opłatą stałą, z kwotą minimalną, ze zmienną stawką.
 • Usługi!
  Powiązanie wielu spraw z jednym zleceniem stałej obsługi. Tematyczne grupowanie czynności w dużych zleceniach.
 • Czynności!
  Rejestrowanie czasu pracy pracowników w ramach zlecenia dla klienta i prac administracyjnych.
 • Faktury!
  Wystawianie faktur na bazie zarejestrowanych czynności i własnych pozycji. Kontrola płatności.
 • Zestawienia i statystyki!
  Samodzielnie modyfikowane zestawienie czynności dla klienta. Kontrola czasu pracy pracowników i efektywności pracowników. Statystyki przychodów kancelarii.

Kreatory – Wspomaganie pracy

 • Szybki kreator!
  Wprowadzenie niezbędnych do fakturowania informacji przy pomocy jednego okna.
 • Duży kreator!
  Wpomaganie wprowadzania danych klientów, zleceń i spraw dla dużych projektów.
 • Kreator Faktur!
  Wystawianie faktury na podstawie czynności. Automatyczna aktualizacja pozycji.
 • Kreator rejestracji dokumentu!
  Wspomaganie dołączania dokumentów elektronicznych i ich wersji do akt spraw.

Moje biurko – Bieżące akta, Terminarze, Zadania, Przypomnienia, Komunikaty

 • Bieżące akta!
  Skróty do różnych elementów systemu, z którymi w danej chwili pracuje użytkownik.
 • Terminarz kancelarii!
  Informacje o terminach kancelarii – rozprawach, zebraniach itp.
 • Terminarz osobisty!
  Możliwość umieszczania w terminarzu prywatnych spotkań.
 • Zadania!
  Możliwość zlecania zadań i kontroli ich wykonania.
 • Przypomnienia!
  Przypomnienia o terminach i zadaniach do wykonania.
 • Komunikaty!
  Automatyczne przesyłanie informacji o przydzieleniu do sprawy czy terminu oraz możliwość wymiany komunikatów między pracownikami.

Biblioteka – Pozycje w bibliotece, Wzory dokumentów, Zagadnienia

 • Pozycje w bibliotece!
  Informacje o zasobach bibliotecznych kancelarii.
 • Wzory dokumentów!
  Gotowe wzory dokumentów.
 • Zagadnienia!
  Możliwość zapisania na przyszłość informacji o sposobie rozwiązania jakiegoś problemu i ekspertach z danej dziedziny.
 • Wyszukiwanie!
  Wyszukiwanie pełnotekstowe, wg słów kluczowych i katalogów.

Instrukcję obsługi znajdą Państwo w dziale 'Dokumentacja’.
Wymagania techniczne możesz zobaczyć tutaj.