Do pobrania – dodatki

Tabela najnowszych wersji dodatków i komponentów

Dodatek/ komponent Wersja

Data publikacji

Wersja Kancelaris, która zawiera ten dodatek
Stawki odsetek 2014-10-10
Wydruki raportów 2011-01-31 4.10/4.20
Przyciski Kancelaris do Word 2007+ 1 2010-07-07 3.33/3.43
Dodatek do Outlook kancoutlook.dll 4.0.0.79 2014-06-17 4.14/4.24
Komponent lgbreports.ocx 1.4.51 2011-09-05 3.37/3.47
Biblioteka ssubtmr.dll 2.0.0.3 2011-09-20 3.37/3.47


Stawki odsetek
Stan na dzień: 2014-10-09, data publikacji: 2014-10-10
Pobierz plik odsetki.mdbWydruki raportów
Opis instalacji znajduje się w Dokumentacji pt. „Opis raportów i procedura instalacji”.
Dodatkowe wydruki raportów dla wersji Zapraszamy do zakupu aktualizacji do wersji 5
Przyciski w programie Word
Przyciski Kancelaris dla programu MS Word 2007+ są dostępne bezpośrednio w programie w oknie „Poprawki i dodatki”
Dodatek do programu MS Outlook
Pobierz dodatek do MS Outlook w wersji 2.0.0.78 i zapisz ją do folderu instalacyjnego systemu Kancelaris (np. C:/Program pliki/Kancelaris)
Pobierz kancoutlook.dll
Komponent do drukowania wydruków
Komponent LGB Reports odpowiadający za drukowanie raportów.
W najnowszej wersji 1.4.51:
zwiększono okno i pola do wprowadzania danych dzięki czemu lepiej widoczne sa długie opisy np. nazwa klienta
– umożliwiono wybór drukarki dzięki czemu mozliwe jest drukowanie faktur do plików PDF bez konieczności zmiany domyślnej drukarki w systemie.


Procedura instalacji:
1. Znajdź w systemie lokalizację pliku LGBReports.ocx np. c:/program pliki/kancelaris lub c:/kancelaris
2. Pobierz najnowszą wersję komponentu i zapisz ją do znalezionej lokalizacji.
Pobierz lgbreports.ocx
Biblioteka ssubtmr6.dll
Biblioteka odpowiada za prawidłowe wyświetlanie pasków narzędziowych. Przy długim używaniu programu może powodować wystąpienie błędu i konieczność restartu komputera. W takim wypadku należy pobrać plik i zapisać do folderu instalacyjnego systemu Kancelaris (np. C:/Program pliki/Kancelaris)
Pobierz ssubtmr6.dll w wersji 2.0.0.3